Hướng Dẫn Mua Hàng

⇒ Đặt hàng trên web:

Bước 1. Vào mục sản phẩm và chọn sản phẩm cần mua.

Bước 2. Nhấn vào nút ‘MUA HÀNG’

Bước 3. Nhấn nút “xem đơn hàng đã đặt” Hoặc nút “xem giỏ hàng” (có biểu tượng xe đẩy).

Nhấn nút “xem đơn hàng đã đặt” (ở dưới bên phải)

———

nút “xem giỏ hàng” (có biểu tượng xe đẩy)

 

Bước 3. Điền thông tiên đầy đủ vào mẫu sẵn có.